Kommuneplanens samfunnsdel 2017-30 på høring

Kristiansand Kommune skal nå igang med revideringen av ny kommuneplan for årene frem til 2030. Samfunnsdelen av denne planen legges først ut til høring. Alle velforeninger og beboere har mulighet for å komme med merknader og innspill til hvilke temaer og vurderinger som bør inkluderes i det nye forslaget til planprogram. Vi har frist frem til 28. november med å sende inn våre merknader til kommunen. For mer info se vedlagte brev som er sendt ut til velforeninger fra kommunen. Stikk innom Rådhuset eller kontakt kommunen via www.kristiansand.kommune.no/kommuneplanens_samfunnsdel for mer informasjon.

Featured Posts
Recent Posts
  • Facebook Classic

Randesund bydelsråd kan kontaktes på følgende måte.

 

Adresse: Fuglevikkleiva 55,

             4637 Kristiansand

Telefon: 975 43441

E-post: randesundbr@outlook.com

Konto: 3000.31.97197

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now