Om oss

 

 Bydelsrådet (RBR) er en frittstående og upolitisk organ for Randesund. En paraplyorganisasjon for alle velforeningene i bydelene i Randesund.  Randesund Bydelsråd sitt geografiske område defineres som: 

Indre Randesund: Søm, Korsvik, Strømme, Dvergsnes. 

Ytre Randesund: Rabbersvik-Frikstad, Stangenes-Kvarenes, Randøyane, Bjørnestad-Drange-Eftevåg.

Etter årsmøtet 20. august 2020, består styret nå av følgende personer:
 

Anne-Kristin Krzyzowski (Øvre
Fuglevikkleiva Vel)- Formann


Arne Rosenvold (Randesund Historielag) - Infrastruktur

Karl E. Gabrielsen (Korsvikfjorden Vel)

Steinar Langeland (Strømme Vel)

Lothar Werner (Vardåssløyfen) - Trafikkgruppa


Lillian Drange (Strømme Vel) - Økonomi, Web og Facebook ansvarlig

Marianne Dahl (Elgstien Vel) - vara

 

Anne Elizabeth Stie (Korsvikfjorden Vel)
 

Gunn Hege Durhuus (Sukkestøl, vara) - Kasserer

 

Susann Furrebøe (Korsvikkilen)

 

Arvid Dolsvåg (Ytre Randesund)


Styret vil fremover fokusere på blant annet miljø, her under bo og levevilkår, natur, rekreasjon og trafikksituasjonen i Randesund samt informere og rekruttere flere velforeninger inn under Randesund bydelsråd paraplyen. RBR vil følge med på politiske utspill som angår Randesund bydelene. Det er en sentral målsetting å sikre langsiktige og balanserte løsninger for innbyggerne i bydelen. Vi har i 2020 fokus på å få igang arbeidet for et bydelssenter/innbyggertorg med møteplasser, bydelshus og bibliotek med en beliggenhet som kan være til glede for alle i bydelen vår.