Ressursbank velforeninger

 

Oversikt over noen støtteordninger for velforeninger og frivillige organisasjoner.

 

For å kunne søke støtte, må man stå registrert som en velforening. Dette gjør du ved å gå inn på følgende link: https://www.kristiansand.kommune.no/teknisk-og-eiendom/min-eiendom/velforening/

Når det er gjort, kan du se gjennom de nedenstående mulighetene, som bare er noen av alternativene innen frivillighets-Norge til å søke om støtte til diverse formål i nærmiljøet ditt.

 

 

Kristiansand Kommune

(kontaktperson Terje Askildsen i parkvesenet) – Søknadsfrist 1. mars

https://www.kristiansand.kommune.no/kultur-og-fritid/friluftsliv/narmiljoparker-og-lekeplasser/

 

 

Sparebanken Sør

Ingen søknadsfrist – søknader behandles en gang i måneden

Utdeling av gaver med målgruppen barn og unge, kategorier idrett, organisasjoner, samfunn.

 

https://www.sor.no/felles/om-sparebanken-sor/samfunnsansvar/bidrag-til-lokalsamfunnet/gaver/

 

 

Dnb Nor – Sparebankstiftelsen

Tilskudd til prosjekter for å oppgradere lekeplasser og nærmiljøområder. 

Søknadsfrist 2 ganger pr. år: 1.februar og 1.september.
http://www.sparebankstiftelsen.no/
Søknadsskjema:
http://sparebankstiftelsen.no/Soeke-stoette

 

 

IKEAs nærmiljøfond

Fondet er etablert for å støtte gode prosjekter og kreative tiltak for barn og miljø i varehusenes nabolag. IKEA nabofond gir for eksempel støtte til miljøprosjekter som blant annet kan bidra til økt kildesortering, energisparing eller beskyttelse av naturressurser. Fondet gir også støtte til prosjekter som skaper glede og engasjement hos barn, og da særlig vanskeligstilte barn, i nærmiljøet.

 

Alle søknadene som sendes inn, blir vurdert av en lokalt sammensatt jury tilknyttet hvert enkelt varehus. IKEA Nabofond deles ut to ganger i året, og søknadsfristene er 1. april og 1. oktober. Mer informasjon og søknadsskjema, IKEA.no/nabofond