Kommunens parkeringsnorm for Støodden

I dag ble forslaget om å øke antall parkeringsplasser for Støoddenutbyggingen fra 350 til 700 plasser stemt ned med 5 mot 4 stemmer i By- og miljøutvalget.

Bakgrunn for saken er krefter i kommunen som ønsker å omgå kommunens parkeringsbestemmelser for næringseiendom for Støodden. Sommeren 2015 kom det et forslag om å utvide fra tre til fire parkeringssoner i kommunen. Nåværende soner er Kristiansand sentrum, sentrumsnære områder som Lund og Eg, og ytre sone som omfatter resten av kommunen. Planforslaget som ble fremmet inkluderte en svært spesifikk fjerde sone som inneholder Støodden og Andøya næringsområde.

Prinsipielt er det ingenting i veien for å øke antall parkeringsplasser til næringsbygg. Men å doble antall plasser og dermed biltrafikk til to helt spesifikke næringsområder tett opptil boligfelt, uten å vurdere trafikksikkerhetstiltak for disse boligfeltene er ikke bærekraftig politikk.

Saken skal opp i formannskapet så siste ord er ikke sagt. Vi håper imidlertid at kommunen ikke gir særbehandling til Støoddenutbyggingen, men eventuelt drøfter økning av tillatte parkeringsplasser for næringsbygg i en revisjon av kommuneplanen. Det er i det minste vanlig praksis.

Les også saken i Fedrelandsvennen.

Featured Posts
Recent Posts
  • Facebook Classic