Årsmøte 2016 13/4


Bydelsrådet holder årsmøte 13. april. Vi ønsker herved å oppfordre velforeninger eller enkeltpersoner til å ta kontakt, hvis det er noen personer som har lyst til å sitte i styret. Det vil være god påvirkningsmulighet i forhold til saker vi jobber med og spennende å møte folk fra andre velforeninger i vår bydel. Oppfordringen går herved ut til randesundsfolk!

Featured Posts
Recent Posts
  • Facebook Classic