Sammen mot ekstremisme

Kristiansand kommune har i samarbeid med Muslimsk Union Ungdom, Muslimsk Union Agder og Platform - Norsk Institutt for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme gleden av å presentere et seminar på Kilden den 30.04.16, kl. 13:00 - 17:00 Det blir tre foredragsholdere, paneldebatt med mulighet for å stille spørsmål og musikalsk innslag fra Sara & Arash. Seminaret er rettet mot ungdom i Kristiansand og omegn, men vi åpner selvfølgelig opp for at også voksne som har interesse for dette melder seg på. Det er begrensede plasser så her må en bare sørge for å få meldt seg på. Følgende vil holde foredrag: Lars Gule – skal snakke om «Hva er ekstremisme?» Shaykh Salahuddin Barakat skal snakke om «Ekstremistisk tolkning – hvorfor og hvordan» Umm Ayman - skal snakke om «IS-en prøvestein for det muslimske samfunnet» Seminaret er gratis og det medfølger en liten lunsj. Vi må ha påmeldinger dersom du ønsker å delta av hensyn til både bestilling av mat og plass i salen som skal brukes (rundt 110 personer kan være med) Påmelding til: Kim.Henrik.Gronert@kristiansand.kommune.no Merk: Kilden 30.04.16 Tidspunkt: 13:00 - 17:00 [if !supportLineBreakNewLine] [endif]

Featured Posts
Recent Posts
  • Facebook Classic