Havneområde Kongsgård Vige


Invitasjon til informasjonsmøte om kommunedelplan for havneområde nord, Kongsgård-Vige, mandag 25.4, kl 17-19, på Randesund bydelshus.

Kristiansand kommune inviterer til informasjonsmøte mandag 25.4, kl 17-19, på Randesund bydelshus.

Forslag til planprogram er utlagt til offentlig ettersyn i perioden 11.mars-29.april 2016, i servicetorget Rådhusgata 18 og på internett https://www.kristiansand.kommune.no/kongsgard-vige


Featured Posts
Recent Posts
  • Facebook Classic