Høringsuttalelse fra Randesund bydelsråd med flere angående Kongsgård-Vige havn

Svar på planprogrammet til utbygging av Kongsgård-Vige havn ble levert til Kristiansand kommune tidlig denne uken. Uttalelsen er også signert av 18 velforeninger/organisasjoner og 70 enkeltindivider/beboere i influensområdet. Les høringsuttalelsen her og se forslag til revidert influensområde her.

Featured Posts
Recent Posts
  • Facebook Classic

Randesund bydelsråd kan kontaktes på følgende måte.

 

Adresse: Fuglevikkleiva 55,

             4637 Kristiansand

Telefon: 975 43441

E-post: randesundbr@outlook.com

Konto: 3000.31.97197

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now