Havnenplanen til by- og miljøutvalget

Til beboere i Randesund, Vige og langs Topdalsfjorden:

I forbindelse med høringsrunden til havneplanen på Kongsgård/Vige er det nå blitt opprettet en frivillig arbeidsgruppe. Gruppen består av beboere og velforeninger fra Randesund, Vige og langs Topdalsfjorden. Det generelle inntrykk til nå er at det ikke er utredet nok i saken før man kan ta stilling til endelig beliggenhet og omfang.

Torsdag 26.5. har vi mulighet til å vise vårt engasjement på møtet i By- og miljøutvalget kl. 11 i Rådhuskvartalet (møterom Gerda Ring og Anna Jensen), hvor forslag til planprogram for Kongsgård/Vige skal behandles. Vi oppfordrer alle beboere som har anledning til å stille opp på møtet. Her kan DU være med og gjøre en forskjell!

Vedlagt ligger et ark med spørsmål arbeidsgruppen ønsker å stille til politikerne.

Featured Posts
Recent Posts
  • Facebook Classic

Randesund bydelsråd kan kontaktes på følgende måte.

 

Adresse: Fuglevikkleiva 55,

             4637 Kristiansand

Telefon: 975 43441

E-post: randesundbr@outlook.com

Konto: 3000.31.97197

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now