Bystyret har behandlet forslaget til planprogrammet for container havn ved Kongsgård Vige

Bystyret sluttbehandlet i dag saken "Kommunedelplan for havneområde nord, Kongsgård-Vige fastsettelse av planprogram". Kort oppsummert er det skjedd følgende endringer fra det opprinnelige planprogrammet (link):

-Influensområdet til planen utvides til å inkludere deler av Søm som ligger mot havna. Det oppdaterte influensområdet kan finnes i dette dokumentet(link). Dette var vedtaket til By og Miljøutvikling etter offentlig høring av planen.

-Jernbanetilknytning til Kongsgård-Vige skal utredes, herunder konstnader.

-I dag ble også kartlegging av marine forhold over og under vann i hele Topdalsfjorden innlemmet i planen

Det vil komme havn til Vige, men det store spørsmålet er hvor stor den blir. I reguleringsplanen er det lagt opp til et prosjekt som ifølge havna og kommunen ikke er realiserbart. Derav utarbeides det nå et nytt planprogram for hva Kongsgård-Vige havn skal inneholde.

Standard fremgangsmåte for slike konsekvensutredninger er å evaluere alle planer opp mot "status quo" eller 0-alternativ som normalt betyr tilstandene som de er i dag. For Kongsgård-Vige er 0-alternativet den gjeldene reguleringsplanen, denne planen er ikke realiserbar og er grunnen til at saken behandles en gang til. Så 0-alternativet er så langt fra status quo man kan komme. Resultatet av det kreative valget av 0-alternativ betyr at alle konsekvensutredninger i planprogrammet skal sees i lys av den urealiserbare nåværende reguleringsplanen. Konsekvenser for helse og miljø ved å opprette en stor havn ved Kongsgård-Vige kan dermed fort bli 'gjemt' i konklusjonene.

En havn støyer. Støy er selvsagt en bekymring for naboene rundt havna, både på øst og vestsiden. Krav til støy fra næring er beskrevet i Miljødirektoratets veileder (T-1442/M-128) og kravene i veilederen er også omfavnet av planprogrammet. For havner er støy i gul sone oppgitt til 55 dB. For dette støynivået vil 20% føle seg sterkt plaget av støy, 20% vil føle seg plaget av støy, 35% vil høre støyen (tall fra støyveilederen). Men varaordfører Jørgen Kristiansen er visst ikke bekymret "Vi bor i en by og litt støy må vi tåle" sitat Fedrelandsvennen 22/6-16. Det vil ikke nytte med støyanalyser når mottakeren av disse analysene allerede har konkludert på forhånd. Slik arroganse er ikke passende i planleggingen av et så stort prosjekt. Til Jørgen Kristiansen vil jeg dele et sitat "Du må ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer dig selv"

Featured Posts
Recent Posts
  • Facebook Classic

Randesund bydelsråd kan kontaktes på følgende måte.

 

Adresse: Fuglevikkleiva 55,

             4637 Kristiansand

Telefon: 975 43441

E-post: randesundbr@outlook.com

Konto: 3000.31.97197

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now