Innspillskonferanse med frivilligheten, onsdag 30.november kl 17:00 – 20:00, Rådhuskvartalet

Innspillskonferanse med frivilligheten, onsdag 30.november kl 17:00 – 20:00, Rådhuskvartalet Onsdag 30.november inviterer vi frivillige og ideelle lag og foreninger til innspillkonferanse på revidering av Frivillighetsmeldingen og kommuneplanens samfunnsdel 2017-2030. Forslag til planprogram for arbeidet ligger ute til offentlig ettersyn og kan leses her Program: • Velkommen ved varaordfører Jørgen Kristiansen • Kort info om arbeidet med Frivillighetsmeldingen • Kort info om arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 2017-2030. • Pizza • Innspill via gruppearbeid Ny Frivillighetsmelding fokuserer på frivillighetens rolle, utfordringer, samhandlingen med kommunen og kommunens tilskudd, utleie og tjenester ovenfor frivillige lag og foreninger. Ny samfunnsdel skal ikke være altomfattende, men omhandle kommunens og viktigste utfordringer. Det skal utvikles en tydelig visjon som omfatter prioriterte satsinger som flere i byen kan slutte opp omkring. Planprogrammet omtaler følgende viktige tema: • Byvekst - fremtidige endringer i befolkningsammesetningen (stor ande eldre) • Sikre barn og unges god oppvekst • Mer sosialt bærekraftig samfunn – der ingen står utenfor – tilhørighet • Klimavennlig og mer robust samfunnsutvikling – gjennomgående tema på flere områder • Et innovativt, konkurransedyktig og attraktivt næringsliv • Organisasjonsutvikling - tilrettelegge for en innovasjonskultur og nye arbeidsformer, ivareta god regionsutvikling Skal kommunen lykkes i å utvikle byen i ønsket retning er vi avhengig av innspill og samarbeid med byens sentrale aktører, frivillige, næringsliv, kulturliv og andre samfunnsorganisasjoner som er med å utvikle byen i felleskap. Kommunen inviterer derfor til innspill fra de frivillige til både frivillighetsmeldingen og planarbeidet om hva som er viktige å sette felles retning på i samspillet mellom den frivillige og kommunen i tiden fremover.

Featured Posts
Recent Posts
  • Facebook Classic

Randesund bydelsråd kan kontaktes på følgende måte.

 

Adresse: Fuglevikkleiva 55,

             4637 Kristiansand

Telefon: 975 43441

E-post: randesundbr@outlook.com

Konto: 3000.31.97197

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now