Informasjon fra kommunen

Vil du hjelpe Kristiansand kommune med digitalisering av tjenester? Bli med i workshop torsdag 18.januar! Kristiansand kommune forenkler og forbedrer søkeprosesser og samhandling med innbyggere og næringsliv gjennom digitalisering. Etablering av Min Side var første steg og her får du nå tilgang til tjenester som «Mine fakturaer», «Naboliste» mm . Min Side er enda under utvikling og vi vil presentere flere tjenester der etter hvert. Samtidig jobber vi med å forbedre tjenestetildelingen og dialogen innenfor hver enkelt tjeneste. Vi starter nå opp med en gjennomgang av hvordan vi presenterer tjenestene Tilskudd, Bestilling/Booking og Skjenkebevilling. I den anledning arrangerer vi en workshop for å få fram behovet hos de som er brukere av tjenestene, og vi inviterer deg som er bruker av en eller flere av disse tjenestene. Tilskudd Kristiansand kommune gir tilskudd til kulturaktiviteter, festivaler, barne- og ungdomsorganisasjoner, nærmiljøtiltak, idrett og ideelle og sosiale organisasjoner. Vi ønsker innspill fra dere som søker slike tilskudd på hvordan vi kan informere om og presentere ordninger, ta imot søknader og tildele midler. «Hva er viktig for deg som søker tilskudd i møtet med det offentlige? Har du innspill til andre områder for forbedring?» Forespørsel/bestilling av kommunale lokaler, standplass og utstyr Kristiansand kommune har en rekke fasiliteter til leie, både for frivilligheten (idrett, lag og foreninger), kunstnere, privatpersoner og næring. Kjenner du til noen av disse områdene, vil vi gjerne ha dine innspill til hvordan vi bør informere om og presentere fasiliteter til leie, organisere søknadsprosesser og dialog, tildeling og eventuelle betalingsrutiner. «Hva er viktig for deg som leietaker i møtet med det offentlige? Hva er dine behov? Har du innspill til andre områder for forbedring?» Skjenkebevilling Er du næringsdrivende innenfor serveringsbransjen kjenner du sannsynligvis kommunens retningslinjer og rutiner for tildeling av skjenkebevilling. Men kommunen administrerer også skjenkebevilling for enkeltanledning. Har du erfaring fra noen av disse områdene, ønsker vi at du gir oss innspill til hvordan vi bør informere om og presentere de ulike ordningene, organisere søknadsprosesser og dialog, informere om tildeling og tilrettelegge betalingsrutiner. «Hva er viktig for deg som trenger skjenkebevilling i møtet med det offentlige? Hva er dine behov? Har du innspill til andre områder for forbedring?» Ønsker du å delta i workshop med oss, kan du kontakte Margrethe Noraas (mn@kristiansand.kommune.no) i Kristiansandsregionens kommunale IKT-tjeneste (KR-IKT) innen utgangen av tirsdag 16.01. Workshopen holdes i Kristiansand sentrum torsdag 18.januar 16.30-18.30 og vi starter med pizza.

Featured Posts
Recent Posts
  • Facebook Classic

Randesund bydelsråd kan kontaktes på følgende måte.

 

Adresse: Fuglevikkleiva 55,

             4637 Kristiansand

Telefon: 975 43441

E-post: randesundbr@outlook.com

Konto: 3000.31.97197

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now