Dialogmøtet 7. okt - god respons

Randesund mobiliserte godt på dialogmøtet med Formannskapet i høst. Vi fylte salen i den grad det var mulig med tidens smitteverntiltak, og det ble stilt mange gode og velformulerte spørsmål til politikerne, både forberedt på forhånd og innspill som kom fra salen underveis. Vi følger opp de store sakene videre med politikerne og ikke minst administrasjonen, som flere gjerne skulle sett hadde møtt opp på dette møtet. Flere av innspillene gjaldt nettopp administrasjonen i forhold til endel lokale saker her i bydelen. Ordføreren ble utfordret på miljøspørsmål og selv Kommunedirektøren ble hentet frem for å svare på spørsmål om hvorfor det ikke alltid kommer svar på henvendelser til administrasjonen. Dialog er viktig, og vi kommer til å tilstrebe en tett dialog mellom innbyggere og de aktuelle etater i kommunen også fremover. Neste skritt nå vil være å få til et folkemøte her ute i Randesund ang. sikring av skolevei og gang/sykkelstier, bedre bussforbindelser og tryggere veikryss i bydelen vår.Featured Posts
Recent Posts
  • Facebook Classic

Randesund bydelsråd kan kontaktes på følgende måte.

 

Adresse: Fuglevikkleiva 55,

             4637 Kristiansand

Telefon: 975 43441

E-post: randesundbr@outlook.com

Konto: 3000.31.97197

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now